📣📣📣 THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Ngày đăng: 07/11/2022 14:28:10 | Lượt xem: 1247

 

👉 Căn cứ vào nhu cầu cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng cận lâm sàng về siêu âm cho Bác sĩ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thông báo chiêu sinh mở lớp “Siêu âm tổng quát”, với nội dung cụ thể như sau: ( hình đính kèm)