There are no translations available.

THÔNG BÁO

Về việc chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá

gói thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm theo máy bổ sung của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021

                             

Căn cứ Công văn số 1860/UBND-VX ngày 06/05/2021 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh về việc chủ trương mua sắm hóa chất cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2021-2022.

Gói thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm theo máy bổ sung của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2021 gồm 40 mặt hàng, Tổng thành tiền: 6.755.429.856 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ có nhu cầu tham gia thẩm định giá gói thầu trên liên hệ với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tại địa chỉ cụ thể sau:

- Khoa Dược. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương

- Đ/c: Số 05, đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

-  Điện thoại: 0274 3871132, thời hạn đến 16 giờ ngày 17/05/2021.

Rất mong được sự phối hợp của các Cơ quan và Doanh nghiệp.

Trân trọng kính chào./.                                     

Print