PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Thursday, 25 March 2010 04:17
There are no translations available.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB) được thành lập vào năm 1975, sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Phòng TCCB là phòng chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc về tổ chức và nhân sự. Thực hiện công tác TCCB, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của toànbệnh viện.

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Nhân lực: Phòng có 07 nhân viên , bao gồm:

- 01 Bác sĩ chuyên khoa cấp II

- 02 Cử nhân Hành chính

- 01 Cử nhân Luật

- 01 Nữ hộ sinh trung học

- 01 CĐ QTKD

- 01 CN kinh tế

Trưởng phòng qua các thời kỳ:

Giai đoạn 1975 - 1978:

- Bà Nguyễn Ngọc Minh, Bác sĩ Phó giám đốc

- Ông Phạm Ngọc Thái, Bác sĩ Phó giám đốc

- Bà Nguyễn Thị Cuộc, Bác sĩ Phó giám đốc

Giai đoạn 1978 - 1979:

 - Ông Nguyễn Đình Chiến, Y sĩ

Giai đoạn 1980 - 1981:

 - Bà Nguyễn Thị Xinh, Y sĩ

Giai đoạn 1982 - 1984:

 - Ông Nguyễn Hồng Cẩn, Y sĩ

Giai đoạn 1989 - 1993:

 - Bà Nguyễn Thị Xinh, Bác sĩ

Giai đoạn 1995 - 2004:

 - Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Cử nhân Luật

Giai đoạn 2005 - 2006:

 - Ông Bùi Vinh Quang, Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Giai đoạn 2013 - 2016:

- Bà Đỗ Quốc Thiên Hương, Bác sĩ chuyên khoa cấp II

Phó phòng:

Giai đoạn 1995 - 2009:

 - Ông Nguyễn Thế Hiệp, Cử nhân Tin học

Giai đoạn 2013 - 2016:

 - Bà Lê Kim Yến, Cử nhân Hành chính

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với cán bộ, viên chức trong bệnh viện.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

7. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

III. CÁC BỘ PHẬN:

- Lao động tiền lương; Công tác nhân sự; Hợp tác quốc tế, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm; Quy hoạch cán bộ.

- Tuyển dụng; Điều động, luân chuyển; Quản lý hồ sơ nhân sự; Công tác Đảng vụ, Đoàn thanh niên.

- Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác hành chính.

- Đào tạo cán bộ; Quản lý ngày công; Công tác Công đoàn.

- Chế độ, chính sách.

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

- Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai trong thực hiện các chế độ, chính sách của Cán bộ, viên chức.

- Triển khai, thực hiện, quản lý dự án công nghệ thông tin trong bệnh viện. Quản lý hồ sơ cán bộ trên mạng máy tính.

- Tiếp tục triển khai thực hiện qui chế dân chủ trong Đảng bộ cơ sở, chính quyền, đoàn thể và trong toàn thể cán bộ công nhân viên.

V. CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

- Bằng khen UBND tỉnh năm 2005, Quyết định số 22/QĐ-UBND, ngày 5/1/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

- Giấy khen SYT năm 2001; 2003; 2004

- Giấy khen SYT năm 2010, Quyết định số 69/QĐ-SYT ngày 21/01/2011 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương 

- Giấy khen SYT năm 2011, Quyết định số 08/QĐ-SYT ngày 06/01/2012 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương 

- Giấy khen SYT năm 2012, Quyết định số 56/QĐ-SYT ngày 11/01/2013 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương  

- Giấy khen SYT năm 2013, Quyết định số 38/QĐ-SYT ngày 16/01/2014 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương  

 

Last Updated on Monday, 20 July 2020 06:47
<== Quay về trang trước Print In trang này E-mail Gửi mail trang này
 


Calendar
Processing management
Activity schedules
Working Schedules
Report work
Hospital activities
Union activities
HCM Communist Youth Union
Weblink

Website members
QuangCao_Footer.png

 

Bản quyền © 2009_Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương
Đơn vị thực hiện: Công ty CP Giải Pháp Tích Hợp Vi Tính Viễn Thông Việt Nam

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter