QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện giá thu test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2
There are no translations available.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện giá thu test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ  về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28/04/2021của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2;

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-BYT ngày 22/9/2015 của Bộ y tế về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19;

Căn cứ cuộc họp ngày 12/10/2021 của Ban giám đốc và các khoa phòng có liên quan thống nhất ban hành giá thu test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá thu đối với chi phí thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, cụ thể:

-         Chi phí lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm: 72.000 đồng cho một lần xét nghiệm.

-         Chi phí kít test: theo kết quả thầu.

Điều 2. Số tiền thu được hạch toán vào nguồn thu giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trưởng các khoa phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 13/10/2021.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 605/QĐ-BVĐK ngày 10/10/2021.

<== Quay về trang trước Print In trang này E-mail Gửi mail trang này
 


Calendar
Processing management
Activity schedules
Working Schedules
Report work
Hospital activities
Union activities
HCM Communist Youth Union
Weblink

Website members
QuangCao_Footer.png

 

Bản quyền © 2009_Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương
Đơn vị thực hiện: Công ty CP Giải Pháp Tích Hợp Vi Tính Viễn Thông Việt Nam

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter