PHÒNG ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN
There are no translations available.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN

 

 

1. Lịch sử phát triển:

Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến thành lập từ ngày 01/11/2019 theo Quyết định số 2454/QĐ-BVĐK của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, được tách ra từ phòng Kế hoạch tổng hợp với nhân sự là 01 cán bộ Phụ trách phòng và 03 nhân viên.

2. Đội ngũ nhân viên:

2.1. Phụ trách phòng:        

- BS CKI. Huỳnh Phước Quang

2.2. Nhân viên:

- CNĐD Đỗ Thị Thu Mai

- ĐD Nguyễn Thị Thu Vân

- CN YTCC Nguyễn Thị Niềm

3. Chức năng

Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến của bệnh viện

4. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên;

b) Hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế;

c) Phối hợp cùng phòng Tổ chức cán bộ tham mưu, xây dựng kế hoạch đào tạo, đề án, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của bệnh viện theo giai đoạn và hàng năm;

d) Tổ chức tiếp nhận đào tạo và chuyển giao kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên về chuyên môn kỹ thuật nhằm phát triển chuyên môn, kỹ thuật của bệnh viện theo đề án 1816 và đề án bệnh vệ tinh;

e) Điều phối, quản lý việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về hoạt động chuyên môn, quản lý y tế và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật y học để phát triển kỹ thuật của bệnh viện;

f) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên môn nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, cử cán bộ chuyên môn luân phiên hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới thường xuyên và đột xuất khi có nhu cầu;

g) Theo dõi, đôn đốc kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến;

h) Định kỳ sơ kết, tổng kết với tuyến dưới để có thông tin hai chiều, rút kinh nghiệm trong thực hiện, điều chỉnh hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ phù hợp với nhu cầu;

k) Thống kê, lưu trữ các tài liệu về hoạt động chuyển tuyến, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của bệnh viện;

i) Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, truyền thông giáo dục sức khoẻ...

l) Định kỳ sơ kết, tổng kết các hoạt động về dào tạo, chỉ đạo tuyến trình Giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công

5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc

a) Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng

Là người đứng đầu Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, chịu trách nhiệm trược Giám đốc về quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định

Phân công công việc cho các Phó Trưởng phòng và giao việc cho cán bộ viên chức, người lao động trong phòng

b) Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõ một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt, Phó trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng

c) Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ viện chức và người lao động trong phòng

Cán bộ viên chức, người lao động phải chấp hành quyets định, sự phân công công việc, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của lãn đạo phòng theo quy định của pháp luật;

Giải quyết công việc theo đúng trình tự, thủ tục, quy trình, quy định...;

Chịu trách nhiệm chính về công việc được giao phụ trách

6.  Chiến lược phát triển

Cải tiến và giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào các hoạt động của Phòng.

Tiếp tục và duy trì thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ – CP ngày 05/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” trong đó đảm bảo chất lượng đào tạo thực hành cho các đối tượng sinh viên, học viên của các cơ sở giáo dục Y – Dược đồng thời nâng cao trình độ, hoàn thiện các kỹ năng mềm cho các giảng viên giảng dạy lâm sàng.

Nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn trực tuyến.

Phát triển nghiên cứu khoa học và xây dựng, cập nhật các quy trình đào tạo theo hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Xây dựng, cập nhật chương trình và tài liệu đào tạo đảm bảo chất lượng và yêu cầu của Sở Y tế.

Duy trì và tăng cường các hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị y tế khi có nhu cầu đề xuất; tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên theo Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh nhằm giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên và giảm chi phí điều trị cho người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý dữ liệu của Phòng.

<== Quay về trang trước Print In trang này E-mail Gửi mail trang này
 


Calendar
Processing management
Activity schedules
Working Schedules
Report work
Hospital activities
Union activities
HCM Communist Youth Union
Weblink

Website members
QuangCao_Footer.png

 

Bản quyền © 2009_Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương
Đơn vị thực hiện: Công ty CP Giải Pháp Tích Hợp Vi Tính Viễn Thông Việt Nam

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter