Thông báo Về việc chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                             Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                           

     Số:      97    /TB-BVĐK                                  Bình Dương, ngày   13    tháng 01    năm 2020

                              

THÔNG BÁO

Về việc chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá

Gói thầu: Mua vật tư y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương

năm 2019-2020.

 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 35/SYT-KHTC ngày 08/01/2020 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2019-2020;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đã tham khảo xây dựng đơn giá kế hoạch danh mục vật tư y tế lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2019-2020 (Danh mục bao gồm: 651 mặt hàng vật tư y tế; Tổng thành tiền: 266.139.285.070 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, xét từng mặt hàng).

Để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, xây dựng giá kế hoạch hợp lý, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ có nhu cầu tham gia thẩm định giá gói thầu nêu trên liên hệ với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tại địa chỉ cụ thể sau:

-         Phòng Vt tư – Thiết bị Y tế. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương

-         Đ/c: Số 05, đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

-         Điện thoại: 0274 3829771

Rất mong được sự phối hợp của các Cơ quan và Doanh nghiệp.

Trân trọng kính chào./.

 

Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC

- BGĐ;

- Lưu: VT, P.VT-TBYT.                                                                       (Đã ký)

<== Quay về trang trước In In trang này Email Gửi mail trang này
 


Lịch công tác
Công tác chỉ đạo tuyến
Lịch sinh hoạt bệnh viện
Lịch trực
Báo cáo công tác
Công tác bệnh viện
Công tác công đoàn
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Liên kết website

Website thành viên
QuangCao_Footer.png

 

Bản quyền © 2009_Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương
Đơn vị thực hiện: Công ty CP Giải Pháp Tích Hợp Vi Tính Viễn Thông Việt Nam

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter