DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ ĐẦU TƯ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA 1500 GIƯỜNG

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ ĐẦU TƯ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA 1500 GIƯỜNG

       

Hiện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đang có nhu cầu đầu tư TTBYT theo danh mục dưới đây, đề nghị Quý Công ty có các TTB giới thiệu và báo giá. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương 0274 3829771

 

Tên khoa/Tên TTB

Đơn vị tính

 SL
TTB
 đầu tư
 

 

A.  THIẾT BỊ Y TẾ

 

 

 

 1/ KHOA CẤP CỨU

 

 

      1  

Băng ca đẩy bệnh nhân

Cái

20

      2  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm (gồm 10 lưỡi đèn)

Bộ

2

      3  

Hệ thống monitor trung tâm (gồm 1 monitor trung tâm và 16 máy monitor tại giường)

HT

1

      4  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

8

      5  

Máy điện tim 3 cần

Cái

4

      6  

Máy giúp thở cơ động

Cái

3

      7  

Máy giúp thở không xâm lấn

Cái

5

      8  

Máy giúp thở xâm lấn

Cái

5

      9  

Máy làm ấm máu và dịch truyền

Cái

2

    10  

Máy ly tâm Hematokrit

Cái

1

    11  

Máy siêu âm Doppler màu

Cái

1

    12  

Máy sốc tim

Cái

1

    13  

Máy truyền dịch tự động

Cái

3

 

 

 

 

 

2/ KHOA HSTC-CĐ

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm (gồm 10 lưỡi đèn)

Bộ

2

      2  

Hệ thống monitor trung tâm (gồm 1 monitor trung tâm và 32 máy monitor tại giường)

HT

1

      3  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

20

      4  

Máy điện tim 3 cần

Cái

1

      5  

Máy giúp thở không xâm lấn

Cái

5

      6  

Máy giúp thở xâm lấn

Cái

10

      7  

Máy lọc khí vô trùng

HT

1

      8  

Máy siêu âm doppler màu

Cái

1

      9  

Máy sốc tim

Cái

1

    10  

Máy truyền dịch tự động

Cái

6

 

 

 

 

 

3/ KHOA LỌC MÁU

 

 

      1  

Băng ca cấp cứu đa năng

Cái

2

      2  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm  (gồm 10 lưỡi)

Bộ

1

      3  

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO theo công suất máy

HT

2

      4  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

5

      5  

Máy điện tim 3 cần

Cái

1

      6  

Máy giúp thở không xâm lấn

Cái

2

      7  

Máy giúp thở xâm lấn

Cái

2

      8  

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

5

      9  

Hệ thống rửa quả lọc

HT

2

    10  

Máy sốc tim

Cái

1

    11  

Máy thận nhân tạo

Cái

20

    12  

Máy truyền dịch tự động

Cái

2

 

 

 

 

 

4/ KHOA NỘI TỔNG HỢP

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm  (gồm 5 lưỡi)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

8

      3  

Máy đo điện tim 3 cần

Cái

1

      4  

Máy đo độ bảo hòa Oxy trong máu

Cái

2

      5  

Máy giúp thở không xâm lấn

Cái

4

      6  

Máy giúp thở xâm lấn

Cái

3

      7  

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

3

      8  

Máy nội soi màng phổi

Cái

1

      9  

Máy truyền dịch tự động

Cái

3

 

 

 

 

 

5/ KHOA NỘI TIM MẠCH

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm  (gồm 10 lưỡi đèn)

Bộ

1

      2  

Hệ thống máy chụp mạch máu số hóa nền 2 bình diện

HT

1

      3  

Hệ thống Monitor trung tâm (gồm 01 monitor
trung tâm và 16 máy monitor con)

HT

1

      4  

Máy bơm tiêm tự động 

Cái

10

      5  

Máy đo điện tim 3 cần

Cái

2

      6  

Máy giúp thở không xâm lấn

Cái

2

      7  

Máy giúp thở xâm lấn

Cái

1

      8  

Máy siêu âm Doppler tim mạch

Cái

1

      9  

Máy sốc tim

Cái

2

 

 

 

 

 

6/ KHOA LÃO KHOA

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động 

Cái

4

      3  

Máy đo điện tim 3 cần

Cái

1

      4  

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

4

      5  

Máy giúp thở không xâm lấn

Cái

1

      6  

Máy siêu âm Doppler tim mạch

Cái

1

      7  

Máy truyền dịch tự động

Cái

2

 

 

 

 

 

7/ KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm  (gồm 5 lưỡi)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

1

      3  

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

1

      4  

Tủ đựng dụng cụ

Cái

1

      5  

Tủ đựng thuốc

Cái

1

      6  

Xe đẩy bệnh nhân ngồi

Cái

1

      7  

Xe đựng dụng cụ cấp cứu

Cái

1

      8  

Xe tiêm thuốc

Cái

5

 

 

 

 

 

8/ KHOA NỘI THẦN KINH

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm  (gồm 5 lưỡi)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

4

      3  

Máy đo điện tim 3 cần

Cái

1

      4  

Máy Monitor theo dõi BN

Cái

2

 

 

 

 

 

9/ KHOA NỘI TIÊU HÓA

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay trên
 đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi)

Bộ

1

      2  

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

2

      3  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

2

      4  

Máy truyền dịch tự động

Cái

1

      5  

Tủ đựng dụng cụ

Cái

1

      6  

Tủ đựng thuốc

Cái

1

      7  

Xe đẩy bệnh nhân ngồi

Cái

1

      8  

Xe đựng dụng cụ cấp cứu

Cái

1

      9  

Xe tiêm thuốc

Cái

5

 

 

 

 

 

10/ KHOA NỘI THẬN TIẾT NIỆU

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

2

      3  

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

1

      4  

Máy truyền dịch tự động

Cái

1

      5  

Tủ đựng dụng cụ

Cái

1

      6  

Tủ đựng thuốc

Cái

1

      7  

Xe đẩy bệnh nhân ngồi

Cái

1

      8  

Xe tiêm thuốc

Cái

1

      9  

Xe đựng dụng cụ cấp cứu

Cái

5

 

 

 

 

 

11/ KHOA NỘI TIẾT

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

2

      3  

Máy đo điện tim 3 cần

Cái

1

      4  

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

2

      5  

Máy truyền dịch tự động

Cái

1

 

 

 

 

 

12/ KHOA DA LIỄU - DỊ ỨNG

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

1

      3  

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

1

      4  

Máy truyền dịch tự động

Cái

1

      5  

Tủ đựng dụng cụ

Cái

1

      6  

Tủ đựng thuốc

Cái

1

      7  

Xe đẩy bệnh nhân ngồi

Cái

1

      8  

Xe tiêm thuốc

Cái

5

      9  

Xe đựng dụng cụ cấp cứu

Cái

1

 

 

 

 

 

13/ KHOA UNG THƯ

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

2

      3  

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

1

      4  

Máy truyền dịch tự động

Cái

1

      5  

Tủ đựng dụng cụ

Cái

1

      6  

Tủ đựng thuốc

Cái

1

      7  

Xe đẩy bệnh nhân ngồi

Cái

1

      8  

Xe tiêm thuốc

Cái

5

      9  

Xe đựng dụng cụ cấp cứu

Cái

1

 

 

 

 

 

14/ KHOA NHIỄM

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

2

      3  

Máy ly tâm Hematocrit

Cái

1

      4  

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

1

 

 

 

 

 

15/ KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQcó bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

Bộ

1

      2  

Máy đo điện tim 3 cần

Cái

1

      3  

Máy kích thích thần kinh qua da

Cái

1

      4  

Máy laser điều trị

Cái

1

      5  

Máy trị liệu kết hợp  siêu âm  và kích thích điện

Cái

1

      6  

Thiết bị kích thích điện điều trị 2 kênh vi xử lý

Cái

1

      7  

Thiết bị laser bán dẫn hồng ngoại châm cứu 10 đầu châm

Cái

1

      8  

Thiết bị siêu âm điều trị

Cái

1

      9  

Thiết bị từ trị liệu tần số thấp vi xử lý

Cái

1

    10   

Thiết bị từ trường trị liệu toàn thân

Cái

1

 

 

 

 

 

16/ KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

      1  

Máy điều trị bằng điện trường cao áp

Cái

1

      2  

Máy điều trị sóng xung kích

Cái

1

      3  

Máy kéo giãn cột sống

Cái

1

      4  

Máy kích thích điện

Cái

1

      5  

Máy kích thích điện và điện phân

Cái

1

      6  

Máy siêu âm điều trị

Cái

1

      7  

Máy sóng ngắn điều trị

Cái

1

      8   

Thiết bị áp suất điều trị

Cái

1

      9  

Thiết bị kích thích điện điều trị 2 kênh và siêu âm

Cái

1

    10  

Thiết bị Laser điều trị 2 kênh

Cái

1

    11  

Thùng sáp Paraffin

Cái

1

 

 

 

 

 

17/ KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

1

      3  

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

1

 

 

 

 

 

18/ KHOA NGOẠI LỒNG NGỰC

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

1

      3  

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

1

      4  

Tủ đựng dụng cụ

Cái

1

      5  

Tủ đựng thuốc

Cái

1

      6  

Xe đẩy bệnh nhân ngồi

Cái

1

      7  

Xe tiêm thuốc

Cái

5

      8  

Xe đựng dụng cụ cấp cứu

Cái

1

 

 

 

 

 

19/ KHOA NGOẠI TIÊU HÓA

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

1

      3  

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

1

      4  

Tủ đựng dụng cụ

Cái

1

      5  

Tủ đựng thuốc

Cái

1

      6  

Xe đẩy bệnh nhân ngồi

Cái

1

      7  

Xe tiêm thuốc

Cái

5

      8  

Xe đựng dụng cụ cấp cứu

Cái

1

 

 

 

 

 

20/ KHOA NGOẠI THẬN TIẾT NIỆU

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

1

      3  

Máy đo điện tim 3 cần

Cái

1

      4  

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

1

      5  

Tủ đựng dụng cụ

Cái

1

      6  

Tủ đựng thuốc

Cái

1

      7  

Xe đẩy bệnh nhân ngồi

Cái

1

      8  

Xe đựng dụng cụ cấp cứu

Cái

5

      9  

Xe tiêm thuốc

Cái

1

 

 

 

 

 

21/ KHOA NGOẠI THẦN KINH-CỘT SỐNG

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

Bộ

1

      2  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

1

      3  

Máy đo điện tim 3 cần

Cái

1

      4  

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

1

 

 

 

 

 

22/ KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

Bộ

1

      2  

Bộ dụng cụ cắt bột

Bộ

2

      3  

Máy cưa bột

Cái

2

      4  

Máy đo điện tim 3 cần

Cái

1

 

 

 

 

 

23/ KHOA BỎNG

 

 

      1  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

Bộ

1

      2  

Bồn tắm bỏng chuyên dụng

Cái

1

      3  

Máy bơm tiêm tự động

Cái

1

      4  

Máy đo điện tim 3 cần

Cái

1

      5  

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

1

      6  

Máy truyền dịch tự động

Cái

1

      7  

Tủ đựng dụng cụ

Cái

1

      8  

Tủ đựng thuốc

Cái

1

      9  

Xe đẩy bệnh nhân ngồi

Cái

1

    10  

Xe đựng dụng cụ cấp cứu

Cái

5

    11  

Xe tiêm thuốc

Cái

1

 

 

 

 

 

24/ KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ - HỒI SỨC

 

 

      1  

Bàn mổ CTCH

Cái

4

      2  

Bàn mổ đa năng

Cái

12

      3  

Bàn mổ niệu

Cái

4

      4  

Băng ca chuyên dụng

Cái

24

      5  

Bộ bào da bằng điện

Bộ

2

      6  

Bộ đặt nội khí quản dùng nội soi trực tiếp

Bộ

2

      7  

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 10 lưỡi đèn)

Bộ

12

      8  

Bộ đèn soi phế quản mềm đặt NKQ khó

Bộ

1

      9  

Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy có chốt

Bộ

4

    10  

Bộ dụng cụ lấy sỏi thận qua da

Cái

1

    11  

Bộ dụng cụ nội soi bàng quang

Bộ

2

    12  

Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới

Bộ

8

    13  

Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên

Bộ

8

    14  

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

2

    15  

Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu

Bộ

20

    16  

Bộ dụng cụ phẫu thuật ngoại

Bộ

20

    17  

Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi

Bộ

10

    18  

Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não

Bộ

5

    19  

Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh

Bộ

3

    20  

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiểu phẫu

Bộ

20

    21  

Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu

Bộ

40

    22  

Bộ dụng cụ Vi Phẫu thuật

Bộ

3

    23  

Bộ khoan cưa sọ não

Bộ

4

    24  

Bộ súng khoan đa năng

Bộ

10

    25  

Bồn rửa tay tiệt trùng

Cái

6

    26  

Đèn mổ treo trần

Cái

20

    27  

Hệ thống chạy tim phổi nhân tạo (ECMO)

HT

1

    28  

Hệ thống PT nội soi dùng cho ổ bụng

HT

4

    29  

Máy bơm tiêm tự  động

Cái

10

    30  

Máy bơm tiêm tự  động có chức năng TCI và PCA

Cái

6

    31  

Máy cắt đốt bằng sóng Radio (Rf)

Cái

1

    32  

Máy cắt đốt bằng sóng siêu âm kết hợp công nghệ
lưỡng cực

Cái

2

    33  

Máy cắt đốt cao tần, hàn và kẹp mạch máu
đi kèm máy cắt đốt Argon

Cái

2

    34  

Máy cắt đốt điện

Cái

12

    35  

Máy đo điện tim 3 cần

Cái

2

    36  

Máy gây mê giúp thở 

Cái

20

    37  

Máy giúp thở cao cấp

Cái

12

    38  

Máy khoan sọ não cột sống

Cái

2

    39  

Máy kích thích thần kinh cơ

Cái

4

    40  

Máy làm ấm bệnh nhân

Cái

10

    41  

Máy làm ấm máu và dịch truyền

Cái

5

    42  

Máy lọc không khí

Cái

1

    43  

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

10

    44  

Máy Monitor theo dõi BN có EtCO2

Cái

12

    45  

Máy Monitor theo dõi BN có EtCO2 và có Bis

Cái

6

    46  

Máy phun khử trùng không khí

Cái

4

    47  

Máy siêu âm Doppler màu

Cái

1

    48  

Máy sốc tim

Cái

1

    49  

Máy tháo lồng ruột

Cái

2

    50  

Máy truyền dịch tự động

Cái

8

    51  

Tủ ấm đối lưu tự nhiên

Cái

2

 

 

 

 

 

 25/ KHOA MẮT

 

 

1

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

 Bộ

1

2

Bộ dụng cụ đục thủy tinh thể

 Bộ

2

3

Bộ mổ lé

 Bộ

2

4

Bộ mổ sụp mi

 Bộ

2

5

Bộ mổ tiếp khẩu túi lệ mũi

 Bộ

1

6

Bộ mổ vi phẫu

 Bộ

2

7

Đèn chiếu thử thị lực điện tử

 Cái

2

8

Đèn soi bóng đồng tử

 Cái

2

9

Đèn soi đáy mắt

 Cái

5

10

Hệ thống chụp mạch huỳnh quang võng mạc

 Cái

1

11

Hệ thống mổ Phaco

 Cái

1

12

Hộp thử kính độ

 Cái

1

13

Kinh hiển vi phẫu thuật

 Cái

2

14

Máy chụp bản đồ giác mạc

 Cái

1

15

Máy đo công suất T3 nhân tạo không tiếp xúc IOL master

 Cái

1

16

Máy đo độ dày giác mạc

 Cái

1

17

Máy đo Javal

 Cái

1

18

Máy hấp nhanh hoàn toàn tự động 

 Cái

1

19

Máy hấp tiệt trùng 16 lít

Cái

1

20

Máy siêu âm A đầu dò Solution

 Cái

1

21

Máy siêu âm A-B

 Cái

1

22

Sinh hiển vi khám mắt

 Cái

1

 

 

 

 

 

26/ KHOA RĂNG - HÀM - MẶT

 

 

1

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

 Bộ

1

2

Bộ dụng cụ khám răng (gương + gắp + thám châm)

 Bộ

100

3

Bộ dụng cụ nhổ răng

 Bộ

1

4

Bộ dụng cụ phẫu thuật (khay xương + khay phần mềm + bộ dụng cụ mổ sứt môi + hàm ếch ....)

 Bộ

2

5

Bộ dụng cụ trám răng (bay đánh + cây đưa thuốc, cây nhồi các loại)

 Bộ

100

6

Bộ máy khoan cưa xương dùng trong phẫu thuật hàm mặt

 Bộ

1

7

Đèn Halogen

 Cái

2

8

Máy cạo vôi siêu âm

 Cái

2

9

Máy cắt đốt điện

 Cái

1

10

Máy ghế nha

 Cái

5

11

Nồi hấp tiệt trùng

 Cái

2

 

 

 

 

 

27/ KHOA TAI - MŨI - HỌNG

 

 

1

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

 Bộ

1

2

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tai

 Bộ

1

3

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi thanh quản treo

 Bộ

1

4

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai xương chũm

 Bộ

1

5

Bộ nội soi chẩn đoán TMH

 Bộ

1

6

Bộ soi thực quản ống cứng

 Bộ

1

7

Hệ thống phẫu thuật nội soi mũi xoang

 HT

1

8

Kính lúp vi phẫu

 Cái

1

9

Máy bào mô, cắt polype mũi và khoan tai mũi họng

 Cái

1

10

Máy cắt đốt TMH

 Cái

1

11

Máy hấp tiệt trùng 16 lít

Cái

1

12

Máy khoan xương chũm

 Cái

1

 

 

 

 

 

       II. CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG

 

 

 

28/ KHOA  CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 

 

1

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

 Bộ

1

2

Hệ thống (DR) X-Quang kỹ thuật số (Hệ thống X-quang số hóa)

 HT

1

3

Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán xoắn ốc 256 lát cắt

 HT

1

4

Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán xoắn ốc 64 lát cắt

 HT

1

5

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI) 3 Testla

 HT

1

6

Hệ thống X quang số hóa CR

 HT

2

7

Máy chụp XQ cao tần

 Cái

4

8

Máy chụp XQ di động

 Cái

5

9

Máy chụp XQ vú

 Cái

1

10

Máy siêu âm Doppler màu

 Cái

4

11

Máy siêu âm xách tay

Cái

1

12

Máy XQ nha toàn cảnh

 Cái

1

13

Máy XQ tăng sáng truyền hình

 HT

1

14

Tấm cản tia X di động

 Cái

5

 

 

 

 

 

29/ KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

 

1

Bộ đèn đặt NKQ Bóng đèn LED gắn ngay
trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

 Bộ

1

2

Máy đo điện tim 3 cần

 Cái

2

3

Máy đo điện tim 6 cần

 Cái

1

4

Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X

 Cái

1

5

 Máy siêu âm Doppler xuyên sọ

 Cái

1

6

Máy siêu âm xách tay

Cái

1

 

 

 

 

 

30/ KHOA NỘI SOI

 

 

1

Bộ đèn đặt NKQ có bóng đèn LED gắn ngay trên đầu tay cầm   (gồm 5 lưỡi đèn)

 Cái

1

2

Bộ dụng cụ nội soi bàng quang

 Bộ

1

3

Hệ thống nội soi khí phế quản

 HT

1

4

Hệ thống nội soi tiêu hóa có chức năng nhuộm màu chẩn đoán ung thư sớm

 HT

2

5

Hệ thống nội soi trực tràng thắt trĩ 

 HT

1

6

Máy bơm hơi + hút chuyên dùng trong nội soi

 Cái

1

7

Máy bơm hơi nước rửa dạ dày, đại tràng trong nội soi

 Cái

2

8

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân

 Cái

3

9

Máy nội soi phế quản di động

 Cái

1

10

Máy rửa bằng sóng siêu âm chuyên dùng trong nội soi

 Cái

1

11

Máy rửa dụng cụ ống soi

 Cái

2

 

 

 

 

 

31/ KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU

 

 

1

Giá treo Pipet man

 Cái

3

2

Hệ thống điện di tự động

 Cái

1

3

Hệ thống Elisa tự động

 Cái

1

4

Hệ thống hóa hoàn toàn tự động (huyết
 học + đông máu)

 HT

1

5

Kính hiển vi 2 mắt có camera

 Cái

1

6

Kính hiển vi 2 mắt

 Cái

1

7

Máy đếm tế bào dòng chảy (đếm tế bào CD)

 Cái

1

8

Máy hàn dây túi máu

 Cái

1

9

Máy ly tâm 24 ống

 Cái

2

10

Máy ly tâm đo Hematocrit

 cái

1

11

Máy ngưng tập tiểu cầu

 Cái

1

12

Máy rả đông huyết tương

 Cái

1

13

Máy xác định nhóm máu tự động

 Cái

1

14

Máy lắc tube máu

 Cái

1

15

MICROPIPET 100-1000µl

 Cái

4

16

MICROPIPET 20-200µl

 Cái

8

17

MICROPIPET 2-20µl

 Cái

2

18

Nồi hấp tiệt trùng

 Cái

1

19

Tủ âm sâu - 40 độ C

 Cái

4

20

Tủ an toàn sinh học cấp II

 Cái

1

21

Tủ lắc và bảo quản tiểu cầu

 Cái

1

22

Tủ lạnh

 Cái

2

23

Tủ lưu trữ máu 4độ C (±1,5 độ C)

 Cái

4

24

Tủ mát 3-8 độ C dùng trong y tế

 Cái

3

25

Tủ sấy

 Cái

1

 

 

 

 

 

32/ KHOA HÓA SINH

 

 

1

Hệ thống chuẩn bị ống máu tự động

 HT

1

2

Hệ thống kết nối nước tiểu và soi cặn nước tiểu hoàn toàn tự động

 HT

1

3

Hệ thống tự động hóa hoàn toàn khoa Hóa sinh (Máy sinh hóa + miễn dịch)

 HT

1

4

Hệ thống XN khí máu tự động

 HT

2

5

Hệ thống xử lý nước

 HT

1

6

Máy ly tâm 24 ống

 Cái

4

7

Máy miễn dịch tự động

 Cái

1

8

Máy phân tích điện giải

 Cái

4

9

Máy sinh hóa tự động

 Cái

1

10

Máy xét nghiệm sắc ký lỏng cao áp HbA1c tự động

 Cái

1

11

MICROPIPET 100-1000µl

 Cái

4

12

MICROPIPET 20-200µl

 Cái

8

13

MICROPIPET 2-20µl

 Cái

2

14

Nồi hấp tiệt trùng

 Cái

1

15

Tủ âm sâu - 40 độ C

 Cái

1

16

Tủ an toàn sinh học cấp II

 Cái

1

17

Tủ lạnh

 Cái

2

18

Tủ mát  2-8 độ C dùng cho y tế

 Cái

6

 

 

 

 

 

 Phòng sinh học phân tử

 

 

1

Hệ thống ly tâm

HT

1

2

Hệ thống ly trích và tinh sạch DNA/RNA hoàn toàn tự động

HT

1

3

Hệ thống máy ủ nhiệt

HT

1

4

Hệ thống Real-time PCR 4 màu

HT

1

5

Hệ thống Real-time PCR tự động

HT

1

6

Máy lắc (Turbo Mixer)

 Cái

1

7

Máy Spindown (Máy ly tâm Mini)

 Cái

1

8

MICROPIPET 0.5-10µl

 Cái

1

9

MICROPIPET 100-1000µl

 Cái

3

10

MICROPIPET 20-200µl

 Cái

3

11

MICROPIPET 2-20µl

 Cái

1

12

Nồi hấp tiệt trùng tự động

 Cái

1

13

Tủ an toàn sinh học cấp II

 Cái

1

14

Tủ mát đông

 Cái

1

15

Tủ thao tác PCR

 Cái

1

 

 

 

 

 

33/ KHOA VI SINH

 

 

1

Hệ thống Elisa

HT

1

2

Kính hiển vi 2 mắt

 Cái

3

3

Kính hiển vi 2 mắt có camera

 Cái

1

4

Kính hiển vi nền đen 3 mắt

 Cái

1

5

Máy cấy máu

 Cái

1

6

Máy định danh vi trùng - Kháng sinh đồ

 Cái

1

7

Máy lắc xoay tròn

 Cái

1

8

Máy ly tâm 24 ống

 Cái

1

9

Máy ly tâm 8 ống

 Cái

1

10

MICROPIPET 100-1000µl

 Cái

4

11

MICROPIPET 20-200µl

 Cái

8

12

MICROPIPET 2-20µl

 Cái

2

13

Nồi hấp

 Cái

2

14

Tủ ấm CO2

 Cái

1

15

Tủ an toàn sinh học cấp II

 Cái

1

16

Tủ mát  2-8 độ C dùng cho y tế

 Cái

2

17

Tủ sấy khô

 Cái

1

18

Tủ ủ 37 độ

 Cái

1

 

 

 

 

 

34/ KHOA DƯỢC

 

 

1

Nồi cất nước 40 lít/ giờ

 Cái

2

2

Kệ đựng thuốc

 Cái

20

3

Nồi hấp

 Cái

1

4

Tủ lạnh bảo quản thuốc

 Cái

3

5

Tủ mát đựng vacxin sinh phẩm

 Cái

1

6

Tủ sấy

 Cái

1

7

Tủ thuốc

 Cái

10

8

Xe đẩy hàng

 Cái

4

9

Xe inox 2 tầng 50x80x90 cm

 Cái

4

10

Xe nâng hàng

 Cái

1

 

 

 

 

 

35/ KHOA GIẢI PHẨU BỆNH LÝ

 

 

1

Bộ dụng cụ phẫu thuật tử thi

 Cái

1

2

Chậu nước ấm

 Cái

1

3

Kính hiển vi có hệ thống chụp - in ảnh

 Cái

1

4

Kính hiển vi sinh học 2 mắt

 Cái

2

5

Máy cắt vi phẫu

 Cái

1

6

Máy cưa bột

 Cái

2

7

Máy ly tâm 8 ống

 Cái

1

8

Nồi hấp

 Cái

1

9

Tủ ấm

 Cái

1

10

Tủ bào quản xác (2 hộc)

 Cái

5

11

Tử trữ lam & Block parapin

 Cái

2

12

Tủ lạnh thường để đông paraphin

 Cái

1

 

 

 

 

 

36/ KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 

 

1

Bồn rửa inox 40 x 60 vuông (rộng x sâu)

 Cái

6

2

Máy rửa dụng cụ y tế

 Cái

3

3

Máy cất nước 40 lít/giờ

 Cái

2

4

Máy hấp tiệt khuẩn (>700 lít)

 Cái

6

5

Máy hấp tiệt khuần nhiệt độ thấp

 Cái

1

6

Máy rửa dụng cụ

 Cái

4

7

Máy rửa ly tâm (80 lít)

 Cái

2

8

Máy sấy dây máy thở

 Cái

2

9

Tủ Inox để dụng cụ

 Cái

4

10

Tủ sấy khô

 Cái

2

11

Xe Inox đẩy dụng cụ dơ

 Cái

10

12

Xe Inox đẩy dụng cụ tiệt trùng

 Cái

10

 

 

 

 

 

Tổng cộng  A

 

 

 

 

 

 

 

B. THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

 

 

1

Giường bệnh nhân 02 tay quay

Cái

250

2

Giường bệnh nhân 01 tay quay

Cái

500

3

Tủ đầu giường

Cái

750

4

Ghế chăm sóc người bệnh

Cái

750

5

Máy vi tính (Máy trạm)

Bộ

213

6

Máy in

Cái

134

7

Bàn máy tính + ghế

Bộ

213

8

Bàn làm việc + ghế

Bộ

159

9

Bàn họp + ghế (20-30 chỗ)

Bộ

20

10

Tủ hồ sơ

Cái

165

11

Giường trực Bác sĩ + Điều dưỡng

Cái

90

12

Kệ hồ sơ

Cái

200

13

Máy Photocopy

Cái

3

14

Máy in A3

Cái

5

15

Máy Scan

Cái

5

16

Máy chiếu

Cái

15

17

Hệ thống xếp hàng tự động

HT

5

18

Hệ thống công nghệ thông tin quản lý bệnh viện

HT

1

19

Ghế chờ khu khám bệnh

Cái

750

20

Xe ô tô cứu thương

Chiếc

6

21

Xe ô tô 16 chỗ đi công tác

Chiếc

1

22

Xe ô tô 4 - 9 chỗ đi công tác

Chiếc

1

 

 

 

 

 

Tổng cộng B

 

 

 

Tổng cộng A + B

 

 

 Tổng cộng: 709.583.000.000 đ (Bảy trăm lẻ chín tỷ năm trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn)

 

<== Quay về trang trước In In trang này Email Gửi mail trang này
 


Lịch công tác
Công tác chỉ đạo tuyến
Lịch sinh hoạt bệnh viện
Lịch trực
Báo cáo công tác
Công tác bệnh viện
Công tác công đoàn
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Liên kết website

Website thành viên
QuangCao_Footer.png

 

Bản quyền © 2009_Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương
Đơn vị thực hiện: Công ty CP Giải Pháp Tích Hợp Vi Tính Viễn Thông Việt Nam

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter