PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
There are no translations available.

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

1.       Lịch sử phát triển:

Ngày 12/07/2013, Thông tư 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.

Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên, ngày 13/08/2015, Giám đốc bệnh viện đã ký Quyết định số 1763/QĐ-BVĐK thành lập phòng Quản lý chất lượng, nhằm mục đích kiện toàn các hoạt động về quản lý chất lượng, tương xứng với quy mô và vị thế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

2.       Đội ngũ nhân viên:

2.1.  Phó Trưởng phòng:

·        DSCKI. Nguyễn Thị Hải Quyên

2.2.  Nhân viên:

·        YS. Hà Thị Hạt

·        CĐ QTM.Vương Đình Phú

·        ĐD. Nguyễn Thị Thương

·        ThS. Phạm Hoài Phương

2.3.  Cựu viên chức phòng:

·        BSCKII. Nguyễn Thị Kim Yến – Trưởng phòng

·        BSCKII. Trần Thụy Vân Ngọc – Phó Trưởng phòng

·        BSCKII. Thái Ngọc Điệp – Phó Trưởng phòng

·        ThS. Lê Đức Toản – Phó Trưởng phòng

·        ĐD. Bùi Thị Hoa – Nhân viên

3.       Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng:

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện trong thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo qui định của pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ:

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

d) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

e) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

4.       Chiến lược phát triển

- Triển khai các hoạt động về QLCL và an toàn người bệnh như:

+ Đào tạo về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh cho mạng lưới QLCL bệnh viện.

+ Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý sự cố y khoa tại các khoa/phòng trong bệnh viện.

+ Phối hợp các phòng chức năng xây dựng các qui định, qui trình đảm bảo mục tiêu an toàn người bệnh.

- Áp dụng 5S và công cụ Lean trong nâng cao chất lượng bệnh viện, giảm thời gian chờ của người bệnh.

- Xây dựng và khảo sát các chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện.

- Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện định kỳ theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

<== Quay về trang trước Print In trang này E-mail Gửi mail trang này
 


Calendar
Processing management
Activity schedules
Working Schedules
Report work
Hospital activities
Union activities
HCM Communist Youth Union
Weblink

Website members
QuangCao_Footer.png

 

Bản quyền © 2009_Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương
Đơn vị thực hiện: Công ty CP Giải Pháp Tích Hợp Vi Tính Viễn Thông Việt Nam

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter